IVF Blog

Het blog van Human First wil een aantal spraakmakende topics over IVF onder jullie aandacht brengen. De persoonlijke verhalen die ik hoor wil ik graag delen, maar uiteraard anoniem. Op deze manier wil ik ook graag vrouwen in contact met elkaar brengen.

Klik hier om onze blog te lezen!

Waarom IVF in Turkije
PDF Afdrukken E-mailadres

Dit is de eerste vraag die u zich stelt, wanneer u onze website bezoekt. En daarom willen wij deze vraag de aandacht geven die hij verdient. Wij begrijpen namelijk heel goed dat u niet zomaar uw koffers zou pakken om ver weg een IVF-behandeling te ondergaan. Zeker niet wanneer u terecht kunt in het ziekenhuis in de stad, nietwaar?

En toch kunt u uit onze ervaringsverhalen lezen dat de stellen die u voorgingen, IVF in Turkije een betere keuze vonden dan IVF in Nederland. Wij hebben onze IVF-stellen gevraagd waarom IVF in Turkije hun eerste keuze is. De genoemde redenen hebben wij hier voor u op een rijtje gezet:  

  • Geen wachtlijst
  • Nieuwe IVF-technieken 
  • Meer aandacht tijdens de behandeling 
  • Betere pijnbestrijding tijdens de punctie
  • Meerdere embryo's terugplaatsen
  • Vakantiegevoel

Graag lichten we deze 6 voordelen van Human First verder toe:

  • 1 Geen wachtlijst

U kunt binnen een paar weken al terecht voor uw fertiliteitsbehandeling. Wij hebben geen wachtlijsten. Niet voor IVF en ICSI, maar ook niet voor PGD, IMSI, MESA, PESA en TESE.

  • 2 Nieuwe IVF-technieken

Assisted Hatching is een aanvulling op de standaard IVF of ICSI behandeling om de innesteling van de embryo's in de baarmoederwand te bevorderen. IMSI vormt een belangrijke vooruitgang in de sperma selectie. Vooral stellen waarbij de man een lagere sperma waarde heeft, hebben voordeel van deze methode. In Turkije wordt zonder extra kosten Assisted Hatching toegepast. In Nederland zijn beide technieken nog helemaal niet mogelijk en in landen als Duitsland geldt een wachtlijst en een meerprijs voor IMSI van maximaal 900 euro (afhankelijk van het aantal eicellen). De meerprijs van IMSI in Turkije is 200 euro. Ook Micro-TESE wordt in Nederland niet toegepast. In Nederland wordt nog steeds gewerkt met de "standaard" TESE methode. U kunt hier meer over lezen op deze website. 

  • 3 Persoonlijke aandacht

Wij nemen veel tijd voor onze stellen. Hoewel veel contact per telefoon verloopt, voelen veel mensen zich erg op hun gemak en vertellen vaak hun hele IVF-verhaal. En dat helpt ons om een goed beeld te schetsen van meer dan alleen de medische kant van het verhaal. Inzage in het medisch dossier van de patiënten is belangrijk, maar we besteden evenveel aandacht in begeleiding van onze stellen. We maken de planning in overleg en helpen met de aanvragen voor de verzekeraar. U kunt meer lezen over ervaringen van andere IVF-stellen met Human First in de ervaringsverhalen. U kunt ook meer over onze persoonlijke aanpak lezen in onze introductie "Over Human First"

4 Betere pijnbestrijding tijdens de punctie

Uit onze gesprekken met IVF-patiënten blijkt dat een grote groep een verschil ervaart tussen de pijnbestrijding in Nederland en in Turkije, tijdens de punctie. Meerdere patiënten hebben aangegeven dat de punctie behoorlijk pijnlijk was verlopen in Nederland. Een van onze patiënten (luister naar het interview op radio 1) heeft de punctie in Nederland letterlijk omschreven als barbaars. Een andere patiente heeft na afloop van de punctie in Turkije tranen gelaten van opluchting: ze was zo bang voor de punctie dat ze eigenlijk een gehele narcose wilde, maar heeft op het advies van de arts in Turkije toch de punctie zonder narcose ondergaan, en wat bleek: ze heeft er helemaal geen pijn bij gevoeld. De verklaring van een minder pijnlijke of pijnloze punctie ligt in het gebruiken van betere pijnbestrijding in Turkije. Daarnaast heeft de kunde van de specialist ook zijn uitwerkingen: in Turkije staan onze patiënten onder behandeling bij de hoofdarts van de IVF-kliniek.  

5 Meerdere embryo's terugplaatsen

Dit punt is veelal omstreden in Nederland en wordt in de media ook graag aangehaald door Nederlandse gyaecologen als het grote gevaar bij een behandeling in Turkije. Echter, deze discussie verdient meer diepgang. In Nederland is de tendens om slechts een embryo terug te plaatsen per poging. Hierdoor daalt uiteraard de slagingskans, waardoor stellen meerdere IVF-pogingen moeten ondergaan om zwanger te worden. Momenteel vergoed de zorgverzekeraar (nog) drie pogingen, maar dit is niet altijd voldoende om een zwangerschap te realiseren. Wanneer u bij elke poging slechts 1 embryo krijgt teruggeplaatst, blijft de kans op succes relatief klein. Wanneer er tijdens de eerste poging twee embryo's worden teruggezet bij de vrouw, is de kans dat er 1 embryo blijft zitten wel twee keer zo groot.  Uiteindelijk heeft u bij Human First altijd het laatste woord: als u slechts 1 embryo wilt laten terugplaatsen, dan is dat uiteraard geen probleem. Wij merken zelf echter dat veel stellen het kunnen waarderen dat de mogelijkheid bestaat om 3 embryo's terug te plaatsen. Maar dit heeft slechts een enkele keer geleid tot een tweelingenzwangerschap en in alle andere gevallen van zwangerschap betrof het een eenling-zwangerschap. Ter info een citaat uit de website van www.ivf.nl van ziekenhuis Voorburg, dat onze mening ondersteunt dat het terugplaatsen van 2 of 3 embryo's zinvol is bij vrouwen die meerdere onsuccesvolle pogingen hebben gehad of ouder zijn dan 35 jaar:

"Hoe meer embryo's worden teruggeplaatst hoe groter de kans op zwangerschap. Maar het terugplaatsen van meer embryo's vergroot ook de kans op een meerling. Gemiddeld is de kans op een meerling bij IVF 20- 25%. Embryo's kunnen in kwaliteit verschillen. Dit hangt o.a. samen met het uiterlijk van de embryo's en de delingssnelheid. Hoe beter het embryo, hoe groter de kans op innesteling. Er is echter geen grotere kans op een kind met aangeboren afwijking bij innesteling van minder goede embryo's: het is een "alles of niets" effect; de kwaliteit bepaalt alleen de kans op innesteling. Bij de eerste IVF-poging worden in principe 2 embryo's teruggeplaatst. Bij vervolgpogingen kan worden overwogen om 3 embryo's terug te plaatsen zeker als de kwaliteit van de embryo's niet optimaal is. Terugplaatsing van 2 embryo's betekent – afhankelijk van de leeftijd- 20- 30% kans op zwangerschap en in geval van zwangerschap 25% kans op een meerling (tweeling). Terugplaatsing van 3 embryo's betekent 30- 40% kans op zwangerschap en in geval van zwangerschap 50% kans op een meerling (tweeling [40%] of drieling [10%]). Bij vrouwen van 37 jaar en ouder is behalve de kans van slagen ook de kans op een meerlingzwangerschap veel kleiner zodat bij hen eerder overwogen wordt om 3 embryo's terug te plaatsen. Ten tijde van de terugplaatsing krijgt u van het behandelteam informatie over de kwaliteit van de embryo's en adviezen omtrent het aantal terug te plaatsen embryo's."

6 Vakantiegevoel

Wanneer wij onze IVF-patiënten na terugkomst in Nederland spreken over het verloop van hun IVF-behandeling in Turkije, wordt vaak het vakantiegevoel genoemd. Sommige patiënten hebben zelfs al behandelingen in Belgie gevolgd (bijvoorbeeld vanwege de mogelijkheid tot Assisted Hatching) en gaven aan dat het heen en weer reizen naar Belgie erg vermoeiend was. Afhankelijk van waar je woont in Nederland kan de reistijd natuurlijk behoorlijk oplopen en dan valt deze optie vaak alleen vanwege de reistijd toch al af. Natuurlijk is de stap om twee weken naar Istanbul af te reizen voor een IVF-behandeling ook niet makkelijk genomen. Maar het betekent wel dat je twee weken niet je werk, je huishouden en andere verplichtingen hebt, naast een IVF-behandeling. En een IVF-behandeling kan ook betekenen dat de periode emotionele spanningen meebrengt. Ook valt het IVF-patiënten zwaar om steeds weer op het werk en in de  omgeving uit te leggen waar die vrije middagen voor bedoeld zijn. Door voor IVF naar Turkije te gaan, neem je de beslissing om negatieve afleiding uit je omgeving achter je te laten en samen met je partner je IVF-behandeling te ondergaan in een sfeer van ontspanning.

 

Om humanfirstivf.nl goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met ons cookiebeleid. wilt u meer weten over ons cookiebeleid, klik hier.

Ik accepteer cookies van deze website.

ons cookiebeleid